Pre-Employment Screening

Pre-Employement Screening (PES) – скрийнинг при подбора на персонал в STRABAG

Скрийнингът при подбора на персонал (PES) е проверка на съответната информация за кандидатстване за вярност, като се вземат предвид приложимите разпоредби за защита на данните и други правни рамкови условия. PES по правило трябва да се извършва само за тези кандидати, които кандидатстват за позиция, свързана с изпълнението на особено поверителни задачи или с персонална и/или финансова отговорност. В определени случаи някои от проверките и мерките, предвидени в контекста на PES и описани по-долу, може да изглеждат необходими и за други кандидати.

Ако позицията, за която се кандидатства, е засегната от PES или ако кандидатурата се числи към случаите, при които изглежда необходимо по-задълбочено събиране и обработка на лични данни, ние информираме отделно за формата и обхвата на PES преди извършването му.

ЧЗП относно скрийнинга при подбора на персонал

Какво се има предвид със скрийнинг при подбора на персонал?

Скрийнингът при подбора на персонал (PES) е проверка на съответната информация за кандидатстване за вярност, като се вземат предвид приложимите разпоредби за защита на данните и други правни рамкови условия. PES по правило трябва да се извършва само за тези кандидати, които кандидатстват за позиция, свързана с изпълнението на особено поверителни задачи или с персонална и/или финансова отговорност. Повече информация можете да намерите в информацията за обработване на данни за кандидати чрез следната връзка.

Кога се прави скрийнинг при подбора на персонал?

PES по правило се извършва само за подбрани позиции, свързани с изпълнението на особено поверителни задачи или с персонална и/или финансова отговорност.

Колко прозрачен е PES?

Обявените от концерна чувствителни по отношение на риска позиций съдържат указанието, че в рамките на процеса по кандидатстване се извършва скрийнинг. Кандидатите, чиито данни се проверяват чрез PES, получават след проверката информация за резултатите от нея.

Защо моят бъдещ работодател иска да провери биографията ми?

Проверката на лично декларираните данни на потенциалните служители следва да позволи справедлива процедура на кандидатстване.
Най-съществените причини за извършване на PES са:
  • превенция на измами
  • обективна проверка на квалификацията за избор на кандидат
  • защита на репутация и ноу-хау
  • изпълнение на международни предписания за съвместимост
  • намаляване на рисковете, свързани с носенето на отговорност

Какви документи трябва да представя за PES?

Подписана декларация за съгласие за проверка на данните на кандидата като част от PES, както и автобиография и удостоверения за професионална квалификация/обучение.

Какво се случва с данните ми по време на процеса на PES?

Личните данни ще бъдат обработвани само за целите на тази проверка. Всички налични данни в процеса на обработка се третират поверително и в съответствие с разпоредбите за защита на данните.

Какво се случва с данните ми след приключване на PES?

Ако бъде учредено трудово правоотношение, данните, предоставени ни в рамките на процедурата по кандидатстване, както и допълнително събраните от нас в рамките на PES лични данни, ще бъдат прехвърлени в служебното досие и обработени с цел учредяване на трудовото правоотношение. Ако не се стигне до назначение, допълнително събраните от нас в рамките на PES лични данни се изтриват изцяло след 3 месеца.

Повече информация по темата ще намерите тук.

Допълнителна информация