Pre-Employment Screening

Preverjanje oz. Pre-Employment Screening (PES) pri STRABAG-u

Pre-Employment Screening (PES) je preverjanje pravilnosti pomembnih informacij iz prijave ob upoštevanju veljavnih predpisov o varstvu podatkov in drugih pravnih okvirnih pogojev. Preverjanje PES se bo praviloma izvedlo samo pri tistih kandidatih, ki se prijavljajo na delovno mesto, povezano z izvajanjem posebej zaupnih nalog ali visoko stopnjo osebne in/ali finančne odgovornosti. V nekaterih primerih je lahko del preverjanja in ukrepov, predvidenih ki so sestavni del preverjanja PES in so podrobneje opisana v nadaljevanju, potreben tudi pri drugih kandidatih.

Če je za delovno mesto, za katero se prijavljate, predvideno preverjanje PES ali če je vaša prijava taka, da zahteva obsežnejše zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo pred izvedbo preverjanja PES posebej obvestili o obliki in obsegu preverjanja.

Pogosta vprašanja o preverjanju PES

Kaj pomeni preverjanje PES?

Pre-Employment Screening (PES) je preverjanje pravilnosti pomembnih informacij iz prijave ob upoštevanju veljavnih predpisov o varstvu podatkov in drugih pravnih okvirnih pogojev. Preverjanje PES se bo praviloma opravilo samo pri tistih, ki se prijavljajo na delovno mesto, povezano z izvajanjem posebej zaupnih nalog ali z osebno in/ali finančno odgovornostjo. Več podrobnosti najdete v informacijah o obdelovanju podatkov za kandidate na naslednji povezavi.

Kdaj bo izvedeno preverjanje PES?

Preverjanje PES bo praviloma izvedeno samo pri izbranih delovnih mestih, povezanih z opravljanjem posebej zaupnih nalog ali z osebno in/ali finančno odgovornostjo.

Kako transparentno je preverjanje PES?

Delovna mesta, povezana s tveganjem, v razpisu koncerna vsebujejo opombo, da bo v postopku izbire opravljeno preverjanje. Kandidati, katerih podatke preverjamo s postopkom PES, bodo po opravljenem preverjanju prejeli rezultat.

Zakaj želi delodajalec preveriti moj življenjepis?

Preverjanje navedb potencialnih sodelavcev omogoča pravičen zaposlitveni postopek.
Najpomembnejši vzroki za preverjanje PES so:
  • preprečevanje goljufije
  • objektivno preverjanje kvalifikacij za izbiro kandidata
  • varovanje ugleda ter znanja in izkušenj
  • izpolnjevanje mednarodnih zahtev skladnosti poslovanja
  • zmanjšanje tveganja odgovornosti

Katere dokumente moram posredovati za preverjanje PES?

Podpisano soglasje za potrditev podatkov v okviru preverjanja PES ter življenjepis in spričevala o poklicu oz. izobrazbi.

Kaj se dogaja z mojimi podatki med preverjanjem PES?

Osebne podatke obdelujemo samo za to preverjanje. Vse, ki so na voljo v postopku obdelave, obravnavamo zaupno in skladno z varstvom podatkov.

Kaj se zgodi z mojimi podatki, ko je preverjanje PES končano?

Če se delovno razmerje sklene, se podatki, posredovani v izbirnem postopku in dodatno pridobljeni med preverjanjem PES, prenesejo v osebni spis in se obdelujejo za izvajanje delovnega razmerja. Če se zaposlitev ne sklene, bodo osebni podatki, pridobljeni v okviru preverjanja PES, po treh mesecih v celoti izbrisani.

Več informacij najdete tukaj.

Nadaljnje informacije