Pre-Employment Screening

Pre-Employement Screening (PES) w Grupie STRABAG

Pre-Employment Screening (PES) to badanie istotnych informacji podanych w aplikacji pod kątem prawidłowości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych i innych prawnych warunków ramowych. Badanie PES z reguły powinno być przeprowadzane wyłącznie w przypadku tych kandydatów, którzy ubiegają się o stanowisko związane z wykonywaniem szczególnie poufnych obowiązków lub odpowiedzialnością personalną i / lub finansową. W określonych przypadkach część spośród kontroli i działań przewidzianych w ramach badania PES i przedstawionych szczegółowo poniżej może również okazać się niezbędna w przypadku innych kandydatów.

Jeżeli stanowisko, o które dana osoba się ubiega, podlega badaniu PES lub jeżeli aplikacja stanowi przypadek, w którym konieczne wydaje się zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w szerszym zakresie, wówczas kandydaci zostaną przez nas odrębnie poinformowani o formie i zakresie badania PES przed jego przeprowadzeniem.

FAQ dotyczące Pre-Employement Screening

Czym jest Pre-Employment Screening?

Pre-Employment Screening (PES) to badanie istotnych informacji podanych w aplikacji pod kątem prawidłowości, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o ochronie danych i innych prawnych warunków ramowych. Badanie PES z reguły powinno być przeprowadzane wyłącznie w przypadku tych kandydatów, którzy ubiegają się o stanowisko związane z wykonywaniem szczególnie poufnych obowiązków lub odpowiedzialnością personalną i / lub finansową. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w Informacji o przetwarzaniu danych dla kandydatów pod następującym linkiem.

Kiedy przeprowadzane jest badanie Pre-Employement Screening?

Z reguły badanie PES jest przeprowadzane wyłącznie w przypadku wybranych stanowisk, które wiążą się z wykonywaniem szczególnie poufnych zadań lub odpowiedzialnością personalną i / lub finansową.

Jak przejrzyste jest badanie PES?

Stanowiska wrażliwe pod kątem ryzyka, które ogłaszane są przez Grupę jako wakaty, zawierają wskazówkę, że w ramach procesu aplikacyjnego zostanie przeprowadzone badanie przesiewowe. Kandydaci, których dane są sprawdzane poprzez badanie PES, po przeprowadzeniu kontroli otrzymują informację o jej wyniku.

Dlaczego mój przyszły pracodawca chce zlecić weryfikację mojego życiorysu?

Weryfikacja oświadczeń własnych potencjalnych pracowników umożliwia sprawiedliwą procedurę aplikacyjną.
Najważniejsze powody uzasadniające przeprowadzenie badania PES to:
  • Zapobieganie oszustwom
  • Obiektywne badanie kwalifikacji w celu wyboru kandydata
  • Ochrona reputacji i know-how
  • Spełnienie międzynarodowych wytycznych dotyczących zgodności działalności z przepisami i normami
  • Zmniejszenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności

Jakie dokumenty muszę udostępnić na potrzeby badania PES?

Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na weryfikację danych kandydata w ramach badania PES oraz życiorys i świadectwa pracy / świadectwa potwierdzające wykształcenie.

Co się dzieje z moimi danymi podczas procesu badania PES?

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia tej kontroli. Wszystkie dane dostępne w ramach procesu przetwarzania są traktowane poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Co dzieje się z moimi danymi po zakończeniu badania PES?

Jeżeli dojdzie do nawiązania stosunku zatrudnienia, dane osobowe przekazane w ramach procesu rekrutacji, jak również dane zgromadzone przez nas dodatkowo w ramach badania PES zostaną włączone do akt osobowych i będą przetwarzane w celu realizacji stosunku zatrudnienia. Jeżeli nie dojdzie do zatrudnienia, dane osobowe zebrane przez nas dodatkowo w ramach badania PES zostaną całkowicie usunięte po okresie 3 miesięcy.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj.

Więcej informacji