Pre-Employment Screening

Pre-Employement Screening (PES) hos STRABAG

Pre-Employment Screening (PES) er kontrollen af relevante ansøgningsoplysninger med hensyn til deres rigtighed under hensyntagen til gældende databeskyttelsesregler og andre juridiske rammebetingelser. En PES bør som udgangspunkt kun foretages hos ansøgere, der søger en stilling, som involverer varetagelse af særligt fortrolige opgaver eller personalemæssigt og/eller økonomisk ansvar. I visse tilfælde kan nogle af de kontroller og foranstaltninger, der er fastsat i forbindelse med screeningen, og som er beskrevet nedenfor, også forekomme nødvendige for andre ansøgere.

Hvis der er knyttet en PES til den ønskede stilling, eller hvis ansøgningen er et tilfælde, hvor en mere omfattende indsamling og behandling af personoplysninger forekommer nødvendig, informeres ansøgeren særskilt om screeningens form og omfang, inden den gennemføres.

FAQ om Pre-Employement Screening

Hvad er en Pre-Employment Screening (screening før ansættelse)?

Pre-Employment Screening (PES) er kontrollen af relevante ansøgningsoplysninger med hensyn til deres rigtighed under hensyntagen til gældende databeskyttelsesregler og andre juridiske rammebetingelser. En PES bør som udgangspunkt kun foretages hos ansøgere, der søger en stilling, som involverer varetagelse af særligt fortrolige opgaver eller personalemæssigt og/eller økonomisk ansvar. For yderligere oplysninger henvises til informationen om databehandling for ansøgere på følgende link.

Hvornår foretages der en Pre-Employement Screening?

En PES foretages som regel kun for bestemte stillinger, som involverer varetagelse af særligt fortrolige opgaver eller personalemæssigt og/eller økonomisk ansvar.

Hvor transparent er en PES?

Risikofølsomme stillinger, der bliver opslået af koncernen, indeholder en meddelelse om, at der vil blive foretaget en screening som en del af ansøgningsprocessen. Ansøgere, hvis oplysninger kontrolleres via en PES, informeres om resultatet af screeningen, når kontrollen er afsluttet.

Hvorfor ønsker min fremtidige arbejdsgiver at få mit CV bekræftet?

Kontrollen af potentielle ansattes egne erklæringer skal muliggøre en retfærdig ansøgningsprocedure.
De vigtigste grunde til at gennemføre en PES er:
  • Forebyggelse af svindel
  • Objektiv vurdering af kvalifikationerne med henblik på udvælgelse af ansøgeren
  • Beskyttelse af omdømme og knowhow
  • Opfyldelse af internationale compliance-krav
  • Reduktion af ansvarsrisici

Hvilke dokumenter skal jeg stille til rådighed i forbindelse med screeningen?

En underskrevet samtykkeerklæring til verifikation af ansøgerdata som en del af PES samt dit CV og arbejdsattester/eksamensbeviser.

Hvad sker der med mine data under screeningen?

Personoplysninger vil kun blive behandlet med henblik på denne revision. Alle data, der er tilgængelige i forbindelse med behandlingsproceduren, behandles fortroligt og i overensstemmelse med reglerne om databeskyttelse.

Hvad sker der med mine data, når screeningen er afsluttet?

Hvis der indgås en aftale om beskæftigelse, vil de personoplysninger, der er afgivet som en del af ansøgningsprocessen, og andre oplysninger, der er indsamlet af os som en del af PES, blive overført til personaledatabasen og behandlet med henblik på at gennemføre beskæftigelsesforholdet. Hvis der ikke sker nogen ansættelse, vil personoplysningerne, som vi indsamler som en del af PES, blive slettet fuldstændigt efter 3 måneder.

Du kan finde flere oplysninger her.

Flere oplysninger