Pre-Employement Screening

Pre-Employement Screening (PES) u STRABAG-u

Pre-Employment Screening (PES) je provjera točnosti relevantnih podataka navedenih u prijavi za radno mjesto uzimajući u obzir važeće propise o zaštiti podataka te ostale zakonske okvirne uvjete. PES je u pravilu potrebno provesti samo kod kandidata koji su se prijavili za radno mjesto koje je vezano za preuzimanje posebno povjerljivih zadataka ili odgovornosti za ljudske resurse i/ili financije. U konkretnim slučajevima neke provjere i mjere predviđene u okviru PES-a i detaljno opisane u nastavku mogu se učiniti potrebnima i kod drugih kandidata.

Ako raspisano radno mjesto podliježe provedbi PES-a ili prijava za radno mjesto predstavlja konkretan slučaj kada se potrebnim smatra sveobuhvatno prikupljanje i obrada osobnih podatka, tada kandidate zasebno obavještavamo o načinu i opsegu provjere prije samog provođenja PES-a.

Česta pitanja o provjeri prije zapošljavanja

Što je Pre-Employment Screening (PES ili provjera prije zapošljavanja)?

Pre-Employment Screening (PES) je provjera točnosti relevantnih podataka navedenih u prijavi za radno mjesto uzimajući u obzir važeće propise o zaštiti podataka te ostale zakonske okvirne uvjete. PES je u pravilu potrebno provesti samo kod kandidata koji su se prijavili za radno mjesto koje je vezano za preuzimanje posebno povjerljivih zadataka ili odgovornosti za ljudske resurse i/ili financije. Dodatne informacije naći ćete u Informacijama o obradi podataka kandidate na sljedećoj poveznici.

Kada se provodi Pre-Employement Screening (PES)?

PES se u pravilu provodi samo kod odabranih radnih mjesta koja su vezana za preuzimanje posebno povjerljivih zadataka ili odgovornosti za ljudske resurse i/ili financije.

Koliko je transparentan PES?

U svakom natječaju za radno mjesto osjetljivo na rizik koji raspiše koncern sadržana je informacija o tome da će se u okviru natječajnog postupka provesti PES. Kandidati čiji se podaci provjeravaju o okviru PES-a dobit će po završetku provjere informaciju o rezultatima provedene provjere.

Zašto moj budući poslodavac želi verificirati moj životopis?

Provjera podataka koje su naveli potencijalni buduću zaposlenici treba omogućiti pošten natječajni postupak.
Najvažniji razlozi za provođenje PES-a su:
  • prevencija prijevara
  • objektivna provjera kvalifikacija pri odabiru kandidata
  • zaštita reputacije i znanja (Know-How)
  • ispunjavanje međunarodnih kriterija za usklađenost
  • smanjenje rizika od odgovornosti

Koju dokumentaciju moram staviti na raspolaganje za potrebe PES-a?

Potpisanu Izjavu o suglasnosti da se verificiraju podaci iz podnesene prijave za radno mjesto u okviru PES-a te životopis i potvrde o stručnosti/o praktičnom osposobljavanju.

Što se događa s mojim podacima tijekom PES-a?

Osobni podaci obrađuju se samo u svrhu ove provjere. Svi se podaci u postupku obrade tretiraju povjerljivo i u skladu s propisima o zaštiti podataka.

Što se događa s mojim podacima po završetku PES-a?

U slučaju zasnivanja radnog odnosa svi podaci stavljeni na raspolaganje u okviru natječajnog postupka ili dodatno prikupljeni u okviru PES-a preuzimaju se u osobni dosje zaposlenika te se obrađuju za potrebe provedbe radnog odnosa. U slučaju da ne dođe do zasnivanja radnog odnosa, osobni podaci koje smo prikupili u okviru PES-a bit će u potpunosti izbrisani nakon 3 mjeseca.

Pobliže informacije naći ćete ovdje.

Dodatne informacije