Pre-Employment Screening

Pre-Employement Screening (PES) la STRABAG

Prin Pre-Employment Screening (PES) se verifică corectitudinea informațiilor relevante din dosarul de candidatură, ținând cont de dispozițiile în vigoare privind protecția datelor și de alte condiții-cadru juridice. Așa-zisul PES se efectuează de regulă numai la acei candidați care aplică pentru un post ce are legătură cu îndeplinirea unor sarcini deosebit de confidențiale sau cu asumarea unei responsabilități personale și/sau financiare. În anumite cazuri, o parte a verificărilor și măsurilor prevăzute în cadrul PES și prezentate mai jos în detaliu pot apărea ca necesare și pentru alți candidați.

Dacă postul pentru care se depune dosarul de candidatură este vizat de PES sau dacă candidatura reprezintă un caz care face necesară o colectare și prelucrare mai complexă a datelor cu caracter personal, înainte de efectuarea PES-ului candidatul va fi informat de noi în legătură cu forma și volumul acestuia.

FAQs cu privire la Pre-Employement Screening

Ce înseamnă Pre-Employment Screening?

Prin Pre-Employment Screening (PES) se verifică corectitudinea informațiilor relevante din dosarul de candidatură, ținând cont de dispozițiile în vigoare privind protecția datelor și de alte condiții-cadru juridice. Așa-zisul PES se efectuează de regulă numai la acei candidați care aplică pentru un post ce are legătură cu îndeplinirea unor sarcini deosebit de confidențiale sau cu asumarea unei responsabilități personale și/sau financiare. Mai multe informații pe această temă se pot consulta în Informații privind prelucrarea datelor pentru candidați, la următorul link.

Când se efectuează un Pre-Employement Screening?

PES se efectuează de regulă numai la posturi selectate, care au legătură cu îndeplinirea unor sarcini deosebit de confidențiale sau cu asumarea unei responsabilități personale și/sau financiare.

Cât de transparent este PES?

Posturile sensibile la risc care sunt scoase la concurs sunt însoțite de mențiunea că în cadrul procesului de selecție se va recurge la un screening. Candidații ale căror date din dosar sunt verificate printr-un PES primesc la finalul verificării informații despre rezultatele acesteia.

De ce dorește viitorul meu angajator să dispună verificarea CV-ului meu?

Verificarea datelor furnizate de către angajații potențiali are drept scop să permită o procedură de selecție corectă.
Cele mai importante motive pentru efectuarea unui PES sunt:
  • Prevenirea înșelăciunilor
  • Verificarea obiectivă a calificării pentru selectarea candidatului
  • Protejarea reputației și a know-how-ului
  • Îndeplinirea normelor internaționale de compliance
  • Reducerea riscurilor legate de răspundere

Ce documente trebuie să pun la dispoziție pentru PES?

Declarația de consimțământ semnată pentru verificarea datelor candidatului în cadrul PES, precum și CV-ul și diplomele profesionale/de studii.

Ce se întâmplă cu datele mele în timpul procesului PES?

Datele cu caracter personal se prelucrează numai în scopul acestei verificări. Toate datele disponibile în procesul de selecție sunt tratate confidențial și conform legislației privind protecția datelor.

Ce se întâmplă cu datele mele după finalizarea PES?

Dacă se ajunge la încheierea unui contract de muncă, datele cu caracter personal puse la dispoziție în cadrul procedurii de selecție și cele colectate de noi suplimentar în cadrul PES sunt preluate în dosarul de personal și prelucrate pentru încheierea contractului de muncă. Dacă candidatul este angajat, datele cu caracter personal colectate de noi suplimentar în cadrul PES sunt șterse integral după 3 luni.

Informații detaliate pe această temă găsiți aici.

Alte informații