Pre-Employment Screening

Pre-Employement-Screening (PES) v koncernu STRABAG

Pre-Employment-Screening (PES) je ověření správnosti příslušných informací v žádosti s přihlédnutím k platným předpisům o ochraně údajů a dalším právním rámcovým podmínkám. PES se zpravidla provádí pouze u těch uchazeček a uchazečů, kteří se ucházejí o pozici, která je spojena s výkonem zvláště důvěrných úkolů nebo personální a/nebo finanční odpovědností. V určitých případech se část kontrol a opatření stanovených v rámci PES a podrobně dále popsaných může zdát být potřebná i u jiných uchazeček a uchazečů.

Pokud se PES týká pozice, o kterou se ucházíte, nebo pokud Vaše žádost zahrnuje případ, kdy se jeví jako nezbytné rozsáhlejší shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů, budeme Vás o jeho formě a rozsahu informovat před provedením PES zvlášť.

FAQ k Pre-Employment-Screeningu

Co je to Pre-Employment-Screening?

Pre-Employment-Screening (PES) je ověření správnosti příslušných informací v žádosti s přihlédnutím k platným předpisům o ochraně údajů a dalším právním rámcovým podmínkám. PES se zpravidla provádí pouze u těch uchazeček a uchazečů, kteří se ucházejí o pozici, která je spojena s výkonem zvláště důvěrných úkolů nebo personální a/nebo finanční odpovědností. Podrobnější údaje naleznete k informacích o zpracování osobních údajů pro uchazečky a uchazeče pod následujícím odkazem.

Kdy se provádí Pre-Employment-Screening?

Zpravidla se PES provádí pouze u vybraných pozic, které jsou spojeny s plněním zvláště důvěrných úkolů nebo s personální a/nebo finanční odpovědností.

Jak transparentní je PES?

Pracovní pozice citlivé na riziko, na která koncern vypisuje výběrová řízení, obsahují upozornění, že se v rámci procesu přijímání uchazečky a uchazeče provádí screening. Uchazečky a uchazeči, jejichž údaje se ověřují prostřednictvím PES, obdrží po provedení přezkoumání informace o výsledku kontroly.

Proč chce moje budoucí zaměstnavatelka ověřit můj životopis?

Ověřování vlastních prohlášení potenciálních zaměstnanců by mělo umožnit spravedlivé výběrové řízení.
Nejdůležitější důvody pro provedení PES jsou:
  • Prevence podvodu
  • Objektivní přezkoumání kvalifikace za účelem výběru uchazečky a uchazeče
  • Ochrana reputace a know-how
  • Plnění mezinárodních požadavků na dodržování předpisů
  • Snížení rizika odpovědnosti

Jaké podklady musím poskytnout pro provedení PES?

Podepsané prohlášení o souhlasu s ověřením údajů uchazeče v rámci PES, jakož i životopis a profesní osvědčení / doklady o vzdělání.

Co se děje s mými osobními údaji během procesu PES?

Osobní údaje budou zpracovávány pouze pro účely této prověrky. Se všemi údaji, které jsou k dispozici v rámci postupu zpracování, se zachází důvěrně a v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Co se děje s mými osobními údaji po dokončení procesu PES?

Pokud dojde k uzavření pracovního poměru, budou osobní údaje poskytnuté v rámci procesu zpracování žádosti a námi dodatečně shromážděné v rámci PES přeneseny do osobního spisu a zpracovány za účelem realizace pracovního poměru. Pokud nedojde k uzavření pracovního poměru, budou další osobní údaje, které shromažďujeme v rámci PES, po 3 měsících zcela vymazány.

Více informací naleznete zde.

Další informace