Pre-Employment Screening

Granskning före anställning (Pre-Employment Screening – PES) på STRABAG

Pre-Employment Screening (PES) är en granskning av att relevant ansökningsinformation är korrekt, med hänsyn till tillämpliga dataskyddsbestämmelser och andra rättsliga ramvillkor. I regel utförs PES endast på de sökande som söker en anställning som innebär särskilt konfidentiella uppgifter eller personal- och/eller ekonomiskt ansvar. I vissa fall kan några av de kontroller och åtgärder som föreskrivs inom ramen för PES och som beskrivs i detalj nedan också även vara nödvändiga för andra sökande.

Om den sökta anställningen berörs av PES eller om ansökan gäller ett tillfälle där en mer omfattande insamling och behandling av personuppgifter är nödvändig, kommer vi att informera sökande separat om dess form och omfattning innan vi utför en PES.

Vanliga frågor om PES

Vad är Pre-Employment Screening?

Pre-Employment Screening (PES) är en granskning av att relevant ansökningsinformation är korrekt, med hänsyn till tillämpliga dataskyddsbestämmelser och andra rättsliga ramvillkor. I regel bör PES endast genomföras för dem som söker en anställning som innebär särskilt konfidentiella uppgifter eller personal- och/eller ekonomiskt ansvar. Ytterligare information finns i informationen om databehandling för sökande på följande länk.

I vilka fall genomförs Pre-Employement Screening?

I regel utförs PES endast för utvalda anställningar som är förknippade med särskilt konfidentiella uppgifter eller personal- och/eller ekonomiskt ansvar.

Hur transparent är PES?

Risk-känsliga anställningar som koncernen utannonserar innehåller en uppgift om att en granskning kommer att genomföras som en del av ansökningsprocessen. Sökande vars uppgifter kontrolleras i en PES får information om resultatet från kontrollen efter granskningen.

Varför vill min framtida arbetsgivare få mitt CV veriferat?

Syftet med att kontrollera potentiella anställdas självupplysningar är att underlätta en rättvis ansökningsprocess.
De viktigaste skälen till att genomföra en PES är följande:
  • Förebyggande av bedrägerier
  • Objektiv bedömning av kvalifikationer för att välja sökande
  • Skydd av anseende och kunnande
  • Uppfyllelse av internationella efterlevnadskrav
  • Minskning av ansvarsrisker

Vilka dokument måste jag lämna in för en PES?

Undertecknat samtycke för granskning av uppgifter om sökanden under PSE processen samt CV och yrkes- respektive utbildningsbevis.

Vad händer med mina uppgifter under en PSE process?

Personuppgifter kommer endast att behandlas för denna granskningen. Alla uppgifter som finns tillgängliga i processen kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.

Vad händer med mina uppgifter efter PSE har avslutats?

Om ett anställningsförhållande upprättas kommer de personuppgifter som lämnas som en del av ansökningsprocessen och som dessutom samlas in av oss som en del av PSE att överföras till personalregistret och behandlas för att genomföra anställningsförhållandet. Om den sökande inte anställs kommer de ytterligare personuppgifter som vi samlat in inom ramen för PSE att raderas fullständigt efter tre månader.

Mer information finns här.

Ytterligare information