Pre-Employment Screening

Pre-Employment-Screening (PES) v koncerne STRABAG

Pre-Employment-Screening (PES) je overenie pravdivosti informácií zo žiadosti o prijatie do zamestnania pri dodržaní platných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a ďalších právnych rámcových podmienok. Skríning PES by sa mal spravidla vykonávať iba u tých uchádzačiek a uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o pozíciu spojenú s vykonávaním mimoriadne dôverných úloh či s osobnou a/alebo finančnou zodpovednosťou. V určitých prípadoch sa časť bodov a opatrení v rámci skríningu PES, ktoré sú jednotlivo zobrazené nižšie, môže javiť potrebná aj u iných uchádzačiek a uchádzačov.

Ak by sa pozície, o ktorú sa uchádzate, týkal skríningu PES, alebo by v prípade žiadosti o prijatie do zamestnania išlo o prípad, v ktorom sa javí potrebné rozsiahlejšie zozbieranie a spracovanie osobných údajov, pred vykonaním skríningu PES bude dotyčná osoba osobitne informovaná o jeho forme a rozsahu.

Často kladené otázky o Pre-Employment-Screeningu

Čo sa rozumie pod pojmom Pre-Employment-Screening?

Pre-Employment-Screening (PES) je overenie pravdivosti informácií zo žiadosti o prijatie do zamestnania pri dodržaní platných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a ďalších právnych rámcových podmienok. Skríning PES by sa mal spravidla vykonávať iba u tých osôb, ktoré sa uchádzajú o pozíciu spojenú s vykonávaním mimoriadne dôverných úloh či s osobnou a/alebo finančnou zodpovednosťou. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Informácie o spracovaní údajov pre uchádzačky a uchádzačov na nasledujúcom linku.

Kedy sa vykonáva Pre-Employment-Screening?

Skríning PES sa vykonáva iba pri obsadzovaní vybraných pozícií spojených s vykonávaním mimoriadne dôverných úloh alebo s osobnou a/alebo finančnou zodpovednosťou.

Aký transparentný je skríning PES?

Pozície citlivé na riziko, ktoré vypíše koncern, obsahujú informáciu o tom, že v rámci výberového procesu bude vykonaný skríning. Uchádzačky a uchádzači, ktorých údaje budú overené formou skríningu PES, dostanú po overení informácií výsledky kontroly.

Prečo chce moja budúca zamestnávateľka nechať verifikovať môj životopis?

Kontrola údajov, ktoré zadali potenciálni zamestnanci, by mala umožniť spravodlivé výberové konanie.
Najdôležitejšie dôvody na vykonanie skríningu PES sú:
  • prevencia podvodov
  • objektívne overenie kvalifikácie na výber uchádzačky a uchádzača
  • ochrana reputácie a know-how
  • splnenie medzinárodných compliance predpisov
  • zníženie rizík vzniku zodpovednosti za škody

Aké podklady musím poskytnúť v súvislosti so skríningom PES?

Podpísané vyhlásenie o súhlase s verifikáciou údajov zo žiadosti o prijatie do zamestnania v rámci skríningu PES, ako aj životopis, doklady o vzdelaní a potvrdenia o zamestnaní.

Čo sa deje s mojimi údajmi v procese skríningu PES?

Osobné údaje budú spracované iba na účely tejto kontroly. So všetkými údajmi, ktoré sú k dispozícii v procese spracovania, sa bude narábať dôverne a v súlade s ochranou osobných údajov.

Čo sa deje s mojimi údajmi po ukončení skríningu PES?

Ak dôjde k vzniku pracovného pomeru, osobné údaje poskytnuté v rámci výberového konania a ďalšie osobné údaje nadobudnuté v súvislosti so skríningom PES budú prevzaté do osobného spisu a spracované na účely vytvorenia pracovného pomeru. Ak by nedošlo k prijatiu do zamestnania, osobné údaje nadobudnuté v súvislosti so skríningom PES budú po 3 mesiacoch kompletne zmazané.

Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Ďalšie informácie