Pre-Employment Screening

Pre-Employement Screening (PES) bij STRABAG

De Pre-Employment Screening (PES) is de controle van relevante sollicitatie-informatie op zijn juistheid met inachtneming van de geldende bepalingen inzake de gegevensbescherming en andere wettelijke randvoorwaarden. De PES mag in de regel alleen uitgevoerd worden bij die sollicitanten, die solliciteren naar een functie, die verbonden is met de waarneming van bijzonder vertrouwelijke taken of met een personele en/of financiële verantwoording. In bepaalde gevallen kan een deel van de voor de PES geplande en onder in afzonderlijk weergegeven checks en maatregelen ook bij de andere sollicitanten nodig lijken.

Indien de nagestreefde functie bij de PES betrokken is of gaat het bij de sollicitatie om een bepaald geval, waarbij de omvangrijkere verzameling en verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk lijkt, dan wordt u voor de uitvoering van de PES apart door ons geïnformeerd over de vorm en omvang ervan.

FAQ’s over de Pre-Employement Screening

Wat verstaat men onder de Pre-Employment Screening?

De Pre-Employment Screening (PES) is de controle van relevante sollicitatie-informatie op hun juistheid met inachtneming van de geldende bepalingen inzake de gegevensbescherming en andere wettelijke randvoorwaarden. De PES mag in de regel alleen uitgevoerd worden bij diegenen, die solliciteren naar een functie, die verbonden is met de waarneming van bijzonder vertrouwelijke taken of met een personele en/of financiële verantwoording. Meer informatie hierover vindt men in de informatie over gegevensverwerking voor sollicitanten onder de volgende Link.

Wanneer wordt een Pre-Employement Screening uitgevoerd?

De PES wordt in de regel alleen uitgevoerd bij geselecteerde functies, die verbonden zijn met de waarneming van bijzonder vertrouwelijke taken of met een personele en/of financiële verantwoording.

Hoe transparant is de PES?

Risicogevoelige functies, die door het concern uitgeschreven worden, bevatten de richtlijn dat er een screening voor het sollicitatieproces uitgevoerd wordt. Sollicitanten, waarvan de opgaven gecontroleerd worden door een PES, ontvangen na de controle informatie over het resultaat van de check.

Waarom wil mijn toekomstige werkgever mijn levensloop laten verifiëren?

De controle van de eigen opgaven van potentiële medewerkers moet een faire sollicitatieprocedure mogelijk maken.
De belangrijkste redenen voor de uitvoering van een PES zijn:
  • Bedrogpreventie
  • Objectieve controle van de kwalificatie voor de keuze van de sollicitant
  • Bescherming van reputatie & knowhow
  • Voldoen aan de internationale Compliance richtlijnen
  • Reductie van aansprakelijkheidsrisico’s

Welke documenten moet ik voor de PES ter beschikking stellen?

De ondertekende akkoordverklaring voor de verificatie van sollicitatiegegevens voor de PES evenals de levensloop en vak-/opleidingsdiploma’s.

Wat gebeurt er met mijn gegevens tijdens het PES-proces?

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor deze controle. Alle in het bewerkingsproces aanwezige gegevens worden vertrouwelijk en conform de gegevensbescherming behandeld.

Wat gebeurt er met mijn gegevens nadat de PES afgesloten werd?

Indien er redenen zijn voor een arbeidsovereenkomst, dan worden de voor de sollicitatieprocedure overhandigde en de door ons voor de PES extra verzamelde persoonsgegevens opgenomen in de personeelsakte en verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Mocht er geen aanstelling komen, dan worden de door ons voor de PES extra verzamelde persoonsgegevens na 3 maanden volledig gewist.

Meer informatie hierover vindt men hier.

Meer informatie