Pre-Employment Screening

Provera dosijea kandidata (Pre-Employment-Screening, PES) u STRABAG-u

Provera dosijea kandidata (PES) je provera tačnosti relevantnih informacija o kandidatu koja se vrši uz poštovanje važećih odrebi o zaštiti podataka i ostalih pravnih okvira. Provera dosijea kandidata pre sklapanja ugovora o radu (PES) se po pravilu sprovodi samo kod kandidata za pozicije koje podrazumevaju obavljanje posebno poverljivih poslova ili personalnu odnosno finansijsku odgovornost. U pojedinim slučajevima, može se učiniti neophodnim da se i kod drugih kandidata uradi jedan deo ukupnih provera i mera koje su predviđene u okviru provere dosijea kandidata (PES) i opisane niže u tekstu.

U slučaju da je za poziciju za koju ste se prijavili predviđena provera dosijea kandidata (PES), ili Vaša prijava za posao predstavlja slučaj kada se obuhvatnije prikupljanje i obrada Vaših podataka o ličnosti čine neophodnim, mi ćemo Vas o tome kao i o obliku i obimu provere dosijea kandidata obavestiti pre njenog sprovođenja.

Često postavljena pitanja o proveri dosijea kandidata (PES)

Šta je to provera dosijea kandidata (PES)?

Provera dosijea kandidata (PES) je provera tačnosti relevantnih informacija o kandidatu koja se vrši uz poštovanje važećih odrebi o zaštiti podataka i ostalih pravnih okvira. Provera dosijea kandidata (PES) se po pravilu sprovodi samo kod kandidata za pozicije koje podrazumevaju obavljanje posebno poverljivih poslova ili personalnu odnosno finansijsku odgovornost. Više o ovome možete pronaći u dokumentu Informacije o obradi podataka za kandidate i kandidatkinje preko sledećeg linka.

U kojim slučajevima se radi provera dosijea kandidata (PES)?

Provera dosijea kandidata (PES) se po pravilu vrši samo kod kandidata za pozicije koje podrazumevaju obavljanje posebno poverljivih poslova ili personalnu odnosno finansijsku odgovornost.

Koliko je transparentna provera dosijea kandidata (PES)?

Kada raspisuje oglas za poziciju koja je osetljiva na rizik, koncern STRABAG uz oglas stavlja i napomenu da se za tu poziciju vrši skrining (PES) u okviru postupka izbora kandidata. Kandidati čiji podaci se ispituju putem provere dosijea kandidata (PES) nakon završenog postupka dobijaju informacije o rezultatu provere.

Zašto moj budući poslodavac želi da verifikuje podatke iz moje radne biografije?

Provera podataka koje potencijalni budući zaposleni daju o sebi služi da se omogući pošten postupak izbora kandidata.
Najvažniji razlozi za sprovođenje provere dosijea kandidata su sledeći:
  • sprečavanje prevare
  • objektivna provera kvalifikacije kandidata
  • zaštita reputacije i znanja poslodavca
  • ispunjavanje međunarodnih zahteva usklađenosti
  • smanjenje rizika od odgovornosti.

Koje dokumente moram da dostavim za proveru dosijea kandidata?

Potpisanu izjavu o saglasnosti za verifikovanje podataka u okviru provere dosijea kandidata, Vašu radnu biografiju i svedočanstva/diplome.

Šta se događa sa mojim podacima tokom procesa provere dosijea kandidata?

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju isključivo u svrhe ove provere. Svi podaci u procesu obrade se tretiraju kao poverljivi i obrađuju u skladu sa propisima o zaštiti podataka.

Šta se događa sa mojim podacima nakon završene provere dosijea kandidata?

Ako dođe do zasnivanja radnog odnosa, podaci o ličnosti koje smo dobili od Vas tokom postupka izbora kandidata, kao i podaci o ličnosti koje dodatno prikupimo tokom provere dosijea kandidata (PES), se preuzimaju u personalni dosije zaposlenog i dalje obrađuju u svrhe sprovođenja radnog odnosa. U slučaju da ne dođe do zaposlenja, podaci o ličnosti koje dodatno prikupimo tokom provere dosijea kandidata (PES) se potpuno brišu nakon 3 meseca.

Više informacija o ovoj temi ćete pronaći ovde.

Više informacija